Link Exchange

Om Bilzone

Letar du efter intervaller på kamremsbyte på din bil men kan inte hitta något?

Vi hjälper dig att hitta kamremsbyte intervaller för din bil.

Den information som avser tidsintervall för byte av kamremmar ligger utanför huvudsyftet med denna manual, men har ändå inkluderats, som en vägledning för bilverkstäder och för kundrådgivning.

Där så varit möjligt, har rekommenderade bytesintervall sammanställts ur information från fordonstillverkarna. I några enstaka fall har inga rekommendationer lämnats av tillverkaren, och beslutet att byta ut remmen måste tas efter en grundlig undersökning av den befintliga remmens kondition.

Förutom det som syns på remmen, och som förklaras senare i detta avsnitt, finns det flera andra faktorer som måste beaktas när man kontrollerar en kamrem:

  1. Är remmen en originalprodukt eller inte?
  2. När byttes remmen ut senast, och skedde detta vid rätt kilometertal?
  3. Är fordonets servicehistoria känd?
  4. Har fordonet använts under påfrestande förhållanden, så att byte av rem borde skett oftare?
  5. Är andra komponenter i kamaxeldrivningen, såsom spännare, remskivor och andra tillhörande komponenter som drivs av kamremmen – speciellt då vattenpumpen – i så pass gott skick att den nya remmens livslängd inte kommer att påverkas?
  6. Om den befintliga remmen ser ut att vara i gott skick: kan man vara säker på att denna inte kommer att ‘ge upp’ före nästa planenliga kontroll eller service?
  7. Om remmen ändå skulle gå sönder: har man tänkt över följderna? Om motorn är av INTERFERENCE-typ, kan det mycket väl uppstå allvarliga skador.
  8. Kostnaden för ett rembyte såsom en del av en rutinservice kan vara så liten som 5 till 10 % av reparationskostnaden om remmen skulle gå av. Se till att din kund är medveten om detta!
  9. Om remmen skulle vara i tvivelaktigt skick – BYT UT DEN!

Kamremsbyte, byta kamrem, bytt kamrem.